eksibisyon

EXHIBITION

2009 Hefei National Conference

EXHIBITION

2011.10 Canton Fair

EXHIBITION

2012.10 Pambansang Kumperensya ng Shenyang

EXHIBITION

2015.10.26 Qingdao National Conference

EXHIBITION

2016.10.26 Wuhan Pambansang Kumperensya

EXHIBITION

2018.10.25 Wuhan Pambansang Kumperensya

EXHIBITION

2016.10.27 Wuhan Pambansang Kumperensya

EXHIBITION

2019.10.29 Qingdao National Conference

EXHIBITION

2010.10 Pambansang Kumperensya ng Zhengzhou